Historia

Początki naszego przedsiębiorstwa sięgają roku 1884, kiedy to firma „Barciński i S-ka” rozpoczęła swoją działalność w Łodzi. W tym czasie Łódź leżała na terenie Imperium Rosyjskiego i znana była z produkcji wyrobów bawełnianych. Mimo to fabryka wyrobiła sobie dobrą markę w produkcji tkanin wełnianych, konkurując z lepiej znanymi na rynku wełnami bielskimi.

Od początku swego istnienia Fabryka Wyrobów Wełnianych „S. Barciński i S-ka” posiadała wszystkie podstawowe wydziały produkcyjne, a mianowicie:
– przędzalnię
– tkalnię
– farbiarnię i wykańczalnię.
Produkowała tkaniny z własnej przędzy zgrzebnej, a także z kupowanej przędzy czesankowej. Gwałtowny postęp cywilizacyjny w XX wieku, a szczególnie rozwój techniki oraz nauk chemicznych radykalnie wpłynął na posiadany park maszynowy zakładu, stosowane surowce oraz wprowadzone technologie.

Po I wojnie światowej, kiedy Polska odzyskała niepodległość, firma „Barciński i S-ka” rozwijała się w dalszym ciągu i zdobyła renomę na rynku krajowym i międzynarodowym produkując wysokiej jakości tkaniny wełniane.

Po II wojnie światowej przedsiębiorstwo zostało znacjonalizowane i od tej pory występowało pod nazwą Zakłady Przemysłu Wełnianego „9 Maja”.

W 1992 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę akcyjną pod nazwą:

Zakłady Przemysłu Wełnianego „9 MAJA”
Spółka Akcyjna
.

Od tego czasu pracujemy nad utrzymaniem i umocnieniem naszej pozycji, jako producenta wysokiej jakości tkanin wełnianych, mając przede wszystkim na uwadze satysfakcję naszych klientów.